Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Zespół Szkół
w Bieruniu

Majątek trwały


Szkoła jest jednostką organizacyjną Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.

Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, nie posiada osobowości prawnej.

Dyrektor szkoły sprawuje trwały zarząd na czas określony nieruchomością gruntową położoną w Bieruniu
przy ul. Granitowej 130 o powierzchni 21 858,8 m2. Wymienioną nieruchomość stanowią działki nr 562/118, 518/2, 560/118, 329/4, 332/5, 333/5, zapisane w księdze wieczystej KA1T/00025/00/8, działka nr 2538/4 zapisana w księdze wieczystej KA1T/00072198/9, działka nr 521/2 zapisana w księdze wieczystej KA1T/00076320/2, działka 622/118 zapisana w księdze wieczystej KA1T/00076321/9 oraz działka nr 2470/4 zapisana w księdze wieczystej KA1T/00071294/5. Na nieruchomości znajduje się budynek trzykondygnacyjny murowany, częściowo podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 4673,09 m2 i kubaturze 32963,3 m3.

Wartość majątku trwałego Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu na dzień 01.01.2024 r. wynosi: 12 384 685,64


Autor zmiany: Joanna Niesyto
Data zmiany: 2024-02-22 08:32:29
Data utworzenia: 2013-11-04 13:58:29

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
20 2024-02-22 08:32:29 Modyfikacja Joanna Niesyto
19 2024-02-22 08:30:48 Modyfikacja Joanna Niesyto
18 2023-05-08 07:52:45 Modyfikacja Joanna Niesyto
17 2023-01-30 12:11:43 Modyfikacja Joanna Niesyto
16 2022-01-17 08:00:00 Modyfikacja Joanna Niesyto
15 2021-01-13 10:49:36 Modyfikacja Joanna Niesyto
14 2020-01-30 08:17:22 Modyfikacja Joanna Niesyto
13 2019-03-11 13:52:10 Modyfikacja Aleksandra Kubica
12 2019-03-11 13:50:30 Modyfikacja Aleksandra Kubica
11 2019-03-11 11:44:16 Modyfikacja Aleksandra Kubica
10 2019-03-11 11:29:59 Modyfikacja Aleksandra Kubica
9 2019-02-25 09:18:28 Modyfikacja Aleksandra Kubica
8 2018-08-24 07:25:56 Modyfikacja Aleksandra Kubica
7 2018-04-17 06:16:46 Modyfikacja Aleksandra Kubica
6 2017-10-06 07:56:06 Modyfikacja Aleksandra Kubica
5 2017-09-07 08:27:15 Modyfikacja Aleksandra Kubica
4 2016-10-19 09:55:49 Modyfikacja Aleksandra Kuźnik
3 2016-03-07 13:32:40 Modyfikacja Aleksandra Kuźnik
2 2013-11-04 13:58:29 Dodane Aleksandra Kubica
1 2022-01-17 08:00:00 Modyfikacja Joanna Niesyto