Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Zespół Szkół
w Bieruniu

Rejestry, ewidencje, archiwa


Prowadzone przez szkołę ewidencje: 

 • ewidencja uczniów i słuchaczy
 • ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły, świadectw maturalnych i ich duplikatów
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych oraz ich duplikatów
 • ewidencja akt osobowych pracowników
 • księga kontroli zewnętrznej
 • księga protokołów Rady Pedagogicznej
 • księga arkuszy ocen
 • księga inwentarzowa
 • księga kontroli sanitarnych
 • księga druków ścisłego zarachowania
 • rejestr zamówień publicznych
 • rejestr zarządzeń wewnętrznych
 • rejestr skarg i wniosków
 • rejestr wyjść i wycieczek szkolnych
 • rejestr wypadków uczniów i pracowników
 • rejestr wydanych zaświadczeń
 • rejestr wniosków, aktów nadania i zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli
 • rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • rejestr umów
 • szkolna składnica akt

Autor zmiany: Aleksandra Kubica
Data zmiany: 2021-02-10 11:29:40
Data utworzenia: 2013-11-04 12:59:57

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
3 2017-09-07 08:28:37 W archiwum Aleksandra Kubica
2 2016-10-19 10:04:57 W archiwum Aleksandra Kuźnik
1 2013-11-04 12:59:57 Dodane Aleksandra Kubica