Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Zespół Szkół
w Bieruniu

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  • Podmioty realizujące zadania publiczne obowiązane są posiadać elektroniczną skrzynkę podawczą.

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).

UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

 

  • Dostarczenie do Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu dokumentu elektronicznego

W celu dostarczenia do Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu dokumentu elektronicznego należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl.

Dokładna instrukcja zakładania konta. Porady praktyczne (wraz ze zrzutami ekranowymi), jak założyć konto.

Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik ma dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu wystarczy kliknąć w link:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/PZSBierun

Za jego pomocą załatwią Państwo każdą sprawę należącą do kompetencji Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu. Do formularza można dodawać załączniki o następujących rozszerzeniach: .doc, .docx, .gif, .jpg (.jpeg), .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif(.tiff), .txt, .xls, .xlsx, .xml. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego to 5 megabajtów.

Pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie usuwane.

Odnośnie spraw załatwianych w trybie postępowania administracyjnego konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu osoby wnoszącej pismo oraz jej podpisu. Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny jak i jego darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany ePUAP.

  • Profil zaufany ePUAP

Profil zaufany ePUAP każda (pełnoletnia) osoba zakłada również za pośrednictwem platformy epuap.gov.pl.

Dokładna instrukcja zakładania profilu zaufanego 
Porady praktyczne (wraz ze zrzutami ekranowymi), jak założyć profil zaufany, zaczynają się od str. 9. ww. instrukcji.

Po złożeniu wniosku w systemie profil zaufany można potwierdzić w ciągu 14 dni w każdym urzędzie skarbowym, w każdym urzędzie wojewódzkim, w wybranych oddziałach ZUS i wybranych urzędach gmin. Lista punktów potwierdzających. Punkty potwierdzające są odpowiednio oznakowane.

Najczęściej zadawane pytania odnośnie profilu zaufanego

 

  • Złożenie pisma podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym

Obok możliwości złożenia dokumentu elektronicznego za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej istnieje możliwość złożenia pisma podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym w sekretariacie Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu, w godzinach jego pracy. Podpisany elektronicznie plik może być dostarczony na płycie CD albo przenośnym dysku (pendrive). Nośnik musi umożliwiać zapisanie na nim urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).


Wybrane przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące dokumentów elektronicznych: Art. 14, Art. 39(1), Art. 63, Art. 46, Art. 217 § 4.


Autor zmiany: Joanna Niesyto
Data zmiany: -0001-11-30 00:00:00
Data utworzenia: 2013-10-15 07:39:13

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
3 2017-09-07 08:28:19 Modyfikacja Aleksandra Kubica
2 2013-10-15 07:39:13 Dodane Aleksandra Kubica
1 2021-03-16 08:00:00 Modyfikacja Joanna Niesyto