Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Zespół Szkół
w Bieruniu

Informacje o jednostce


Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu jest nowoczesną placówką oświatową o 44-letniej tradycji kształcenia technicznego. Proponuje bogatą ofertę edukacyjną dla młodzieży i dorosłych.
Proponowane kierunki kształcenia są dostosowane do zapotrzebowania rynku pracy i otrzymały pozytywną opinię Powiatowej Rady Zatrudnienia. 

W skład Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu wchodzą:

Technikum

  • technik ekonomista
  • technik elektryk 
  • technik informatyk
  • technik mechanik 
  • technik rachunkowości
  • technik reklamy
  • technik żywienia i usług gastronomicznych

Branżowa Szkoła I stopnia

  • klasa wielozawodowaSzkoła osiąga wysokie efekty kształcenia potwierdzone wynikami egzaminów zewnętrznych. Wskaźniki EWD lokują placówkę w kategorii Szkół Sukcesu. W procesie ewaluacji zewnętrznej, przeprowadzonej przez  Kuratorium Oświaty w Katowicach, we wszystkich ocenianych sześciu kategoriach dotyczących organizacji procesu kształcenia, szkoła uzyskała najwyższe noty. 


Autor zmiany: Joanna Niesyto
Data zmiany: 2022-09-01 08:00:52
Data utworzenia: 2015-09-18 09:11:51

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
23 2022-09-01 08:00:52 Modyfikacja Joanna Niesyto
22 2022-08-24 10:08:26 Modyfikacja Joanna Niesyto
21 2020-09-29 10:28:57 Modyfikacja Joanna Niesyto
20 2020-09-16 12:34:28 Modyfikacja Joanna Niesyto
19 2019-12-19 09:08:42 Modyfikacja Karolina Główczyk
18 2019-10-28 10:09:16 Modyfikacja Karolina Główczyk
17 2019-10-28 10:08:55 Modyfikacja Karolina Główczyk
16 2019-10-28 10:08:33 Modyfikacja Karolina Główczyk
15 2018-09-13 12:10:58 Modyfikacja Aleksandra Kubica
14 2018-04-17 06:16:06 Modyfikacja Aleksandra Kubica
13 2018-01-22 11:56:32 Modyfikacja Aleksandra Kubica
12 2018-01-22 11:54:45 Modyfikacja Aleksandra Kubica
11 2017-09-07 08:46:47 Modyfikacja Aleksandra Kubica
10 2017-09-07 08:18:35 Modyfikacja Aleksandra Kubica
9 2016-10-19 10:48:52 Modyfikacja Aleksandra Kuźnik
8 2016-10-19 10:47:12 Modyfikacja Aleksandra Kuźnik
7 2016-10-19 10:33:54 Modyfikacja Aleksandra Kuźnik
6 2016-10-19 10:33:33 Modyfikacja Aleksandra Kuźnik
5 2016-10-19 10:15:58 Modyfikacja Aleksandra Kuźnik
4 2016-10-19 10:13:03 Modyfikacja Aleksandra Kuźnik
3 2016-10-19 10:09:05 Modyfikacja Aleksandra Kuźnik
2 2015-09-18 09:11:51 Dodane Aleksandra Kubica
1 2021-09-13 09:00:00 Modyfikacja Joanna Niesyto