Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Zespół Szkół
w Bieruniu

Informacje o jednostce


Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu jest nowoczesną placówką oświatową o 35-letniej tradycji kształcenia technicznego. Proponuje bogatą ofertę edukacyjną dla młodzieży i dorosłych.
Proponowane kierunki kształcenia są dostosowane do zapotrzebowania rynku pracy i otrzymały pozytywną opinię Powiatowej Rady Zatrudnienia. 

W skład Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu wchodzą:
Technikum
 • technik ekonomista
 • technik elektryk 
 • technik górnictwa podziemnego
 • technik handlowiec
 • technik informatyk
 • technik mechanik 
 • technik organizacji reklamy
 • technik usług gastronomicznych
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • górnik ekslpoatacji podziemnej
 • elektromechanik
 • klasa wielozawodowa
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy 
 • eksploatacja złóz podziemnych (M.11)
 • organizacja i prowadzenie złóz podziemnych (M.39)
Szkoła osiąga wysokie efekty kształcenia potwierdzone wynikami egzaminów zewnętrznych. Wskaźniki EWD lokują placówkę w kategorii Szkół Sukcesu. W procesie ewaluacji zewnętrznej, przeprowadzonej przez Śląskie Kuratorium Oświaty, we wszystkich ocenianych sześciu kategoriach dotyczących organizacji procesu kształcenia, szkoła uzyskała najwyższe noty. 

Autor zmiany: Aleksandra Kubica
Data zmiany: -0001-11-30 00:00:00
Data utworzenia: 2015-09-18 09:11:51

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
24 2023-09-19 08:15:02 Modyfikacja Joanna Niesyto
23 2022-09-01 08:00:52 Modyfikacja Joanna Niesyto
22 2022-08-24 10:08:26 Modyfikacja Joanna Niesyto
21 2020-09-29 10:28:57 Modyfikacja Joanna Niesyto
20 2020-09-16 12:34:28 Modyfikacja Joanna Niesyto
19 2019-12-19 09:08:42 Modyfikacja Karolina Główczyk
18 2019-10-28 10:09:16 Modyfikacja Karolina Główczyk
17 2019-10-28 10:08:55 Modyfikacja Karolina Główczyk
16 2019-10-28 10:08:33 Modyfikacja Karolina Główczyk
15 2018-09-13 12:10:58 Modyfikacja Aleksandra Kubica
14 2018-04-17 06:16:06 Modyfikacja Aleksandra Kubica
13 2018-01-22 11:56:32 Modyfikacja Aleksandra Kubica
12 2018-01-22 11:54:45 Modyfikacja Aleksandra Kubica
11 2017-09-07 08:46:47 Modyfikacja Aleksandra Kubica
10 2017-09-07 08:18:35 Modyfikacja Aleksandra Kubica
9 2016-10-19 10:48:52 Modyfikacja Aleksandra Kuźnik
8 2016-10-19 10:47:12 Modyfikacja Aleksandra Kuźnik
7 2016-10-19 10:33:54 Modyfikacja Aleksandra Kuźnik
6 2016-10-19 10:33:33 Modyfikacja Aleksandra Kuźnik
5 2016-10-19 10:15:58 Modyfikacja Aleksandra Kuźnik
4 2016-10-19 10:13:03 Modyfikacja Aleksandra Kuźnik
3 2016-10-19 10:09:05 Modyfikacja Aleksandra Kuźnik
2 2015-09-18 09:11:51 Dodane Aleksandra Kubica
1 2021-09-13 09:00:00 Modyfikacja Joanna Niesyto